ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Το ηρώο

ΑΝΕΓΕΡΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ '60 ΕΠΙ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΑΔΑΜΙΩΤΩΝ

ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1917

ΠΑΛΑΜΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1917

ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1918

ΡΑΠΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1920

ΔΕΛΙΓΚΑΣ Θ. ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1921

ΧΑΣΑΚΤΣΗΣ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1922

ΕΠΑΝΟΜΙΤΗΣ Ε. ΖΑΧΑΡΙΑΣ 1940

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 1940

ΛΑΦΩΝΗΣ Α. ΙΩΑΝΝΗΣ 1943

ΚΛΑΔΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1947

ΡΕΜΒΟΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ 1947

ΔΕΛΙΓΚΑΣ Χ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1948

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1948