ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Για τη Μακεδονία

Το Θέμα της Μακεδονίας πονάει όλους τους Έλληνες απανταχού γης. Εξυπηρετήσεις έγιναν με τον ένα ή άλλο τρόπο. Τα λεφτά τα έφαγαν συγκεκριμένα ατομα και τα έκαμαν κόμμα κι η εξυπηρέτηση που παρείχαν οι προς Βορράν  γειτόνοι μας την καλη εκείνη εποχή (και όσοι από τους μικρους αναγνώστες δεν το γνωρίζουν ,ας ρωτησουν τους παπούδες τους ,οι οποίοι θα πρέπει να τους απαντήσουν ειλικρινά) στους δυνατούς Έλληνες του '48-΄49 και στους προστάτες τους ,έφεραν αυτά τα αποτελέσματα για τα οποία κάνουμε τάχα ότι σχίζουμε  τις σάρκες μας. Και οι προς Βορράν μας την πλήρωσαν και αυτοί την νύμφη, για το λαό μιλάω, γιατί όλα αυτά τα χρόνια ο Γιοσιφ Μπρός, μέχρι τον θάνατο του τους ξεπουπούλιασε τους προστάτες μας  ώσπου '90 τους κάνανε <τσιούρπ΄'αλάζ>, κατά το κοινώς  λεχθέν κομμάτ΄'στο κομματούδ'.

Όταν ο Βακαλόπουλος κατέθετε  τις διαμαρτυρίες του και τους αγώνες του σχετικά με το θέμα οι απο βορράν φίλοι μας στα ξένα πανεπιστήμια είχαν πάνω από 400 μελέτες.

Μαρία Λιναρούδη Παπαζά