ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Η καρκατζαλους 
Η Ναστασιά τ΄Ακριβού, άκουσει τουν γιότσ΄ του Σουτήρ που έκρινει μι ένα στ΄ναυλή,  μα δε τουν καταλάβει, καθώς ήταν γριά.

Κι  φώναξει του γιότσ του Σουτήρ:
--Σουτήρ αμπρέ μι τιποιόν κριένς ?

--Μι τουν Γιώρ' του Γληγ...

--Τι μπρέ Γιώρ΄ ισύ έχσ΄ ικίνουν τουν καρκάτζαλου?

--Ερέ μάννα δε θα πής πλιά κανιένα γνούσ΄κό  ?

--Τι αμπρέ ψέμματα είπα? τναλήτια είπα θα καρκάτζαλους δεν είνι η βλουημέν΄?

Σούλην αυτήν η συζήτησ΄παρουσία  κι η Γιώρς.