ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

Τα 500 φράγκα κι η προθεσμία

Ο μπάρμπα Γιάννης ο χωριανός μας, κάποτε βρέθηκε σε μεγάλη οικονομική ανάγκη. Χρειάστηκε κατεπειγόντως ένα μικρό σχετικά ποσό, μα για τις δυνατότητές του τεράστιο..

Χτύπησε τις πόρτες φίλων,  παρακάλεσε , μα τίποτα….

Μια και δυο λοιπόν, ζεύει το άλογο στο κάρο, και ξεκινάει για την τελευταία του ελπίδα, τον φίλο του τον Σταύρο από την Καλαμωτού. Μέσα στην νύχτα φτάνει στην Καλαμωτού και χτυπά την πόρτα του κυρ. Σταύρου, ο οποίος τρομαγμένος που τον βλέπει μέσα στην νύκτα, τον καλωσορίζει, τον περνάει μέσα στο σπίτι και τον και ακολουθεί  ο διάλογος:

- Πώς  από δω βρε Γιάνν(η), βραδιάτ(ι)κα;;;

-Σταύρε,…Βρίσκουμι σι μιγάλ(η) ανάγκ(η). Θέλου δυο πράγματα: να μι δώσ(ει)ς  500 φράγκα  Κι να μη δώσ(ει)ς και προθεσμία τρείς- τέσσερις μήνες για να στα επιστρέψω….

- Προθεσμία Γιάνν(η), σι δίνου όσ(η) θές. Μόν(ον) να μι σχωρές(εις), μα πιντακουσιάρκο, δεν έχου να σι δώσου!!!!!!

Θανάσης Στεφ. Παπαοικονόμου

(Την ιστορία μου διηγήθηκε ο Στέργιος ο Σπύρτος- Γκαρσία)