ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

Βαφτίσια

Βαπτίσια 1 
-Καλημέρα Μαρία ,τι έμαθα μαρή ,βάφτσιτι του κουρτσουδ¨σας ? -Ναι μαρή του βαφτσαμι - και πως του ιπιτι? -Κατιρνούδα.- Α!!!!!!!! του παππού΄ ,α!!!!

Βαπτίσια 2 
- Τι πιδί έχει η Κώστας Βασίλουμ΄ ?- αρσινκό .-Του βάφτσιτι ή ακόμα?- του βάφτσαμι ντ΄Κυριακή ιπρουχτές , -κι πως του ίπιτι Βασίλου ? -να του όνουμα ντ΄δε λιέιτι ,

-τι δε λιέιτι?

-να σι λιέου δε λιέιτι .

-Πως του΄πιτι μαρή τώραϊα θα μι σκάϊσ΄-σι σκάσου δε σι σκάσου δε λιέιτι σι λιέου .τι μαρ΄Μαρίκα του πιτι

- αμ τι Μαρίκα μι λιές μαρή αφού σι ΄πα είνι αρσινκό -Να του΄παμι Γαμέμνουν ,του φχαριστήθκις μι΄εσκασις πλιά .

Μαρία Παπαζά