ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΝΤΕΟ

ΗΧΟΣ

Ευρετήριο Άρθρου

 

 

Σαλιαγκοί (σαλιγκάρια) με σάλτσα


Τα σιαλιάκια, αφου τα μάσουμι, τα αφήνουμι μέσα σι  δοχειο καθαρό, να βγάλουν όλις τσακαθαρσίιτσ'.

Τα πλένουμι καλά-καλά κι τα βάζουμι στ'φουτιά μι του κρυγιό του νιρό να βγουν απού τα καυκάλιατσ' κι τα βράζουμι μέχρι να βγαίνουν εύκουλα .

Πιτάζουνι τα καύκαλα κι του βρώμκου του νιρό, τα πλένουμι  μι του ξίδ' κι τα βάζουμι στ' φουτιά να βράσουν καλά.

Οταν λιγουστέψ' του ζμίτσ' κόβουμι του φρέσκου κρουμίδ', άνιθου κι αγιόσμου ρίχνουμι λάδ' ρίγαν'  κι στου τέλους ένα κρασουπότηρου κρασί μαύρου κι  σι λίγου τα κατηβάζουμι απού τ'φουτιά κι μόλις κρυώσουν τα κενωνουμι  κι καλή μας όριξ' , που όπους φαίνιτι δε μας λείπ'!


Σιαλιακοί στα καρνα


Τα σιαλιάκια όπους εινι φρεσκομαζουμένα τα ψήνουμι στα κάρνα μι του άλας κι μόλις τα βάλουμι στ' φουτιά αρχινούν κι τσιρίζουν

(Η παπούς η Παπαζάς του είχε συνήθιου όταν επλυνι η θυγατέρα τ' η Αγγελική στου καμίν' να ψήν' τσιαλιακοί κι όταν αφνοί τσιρζαν που ψήνταν μι ίλιγε

<< ακους Μιρούδαμ'αφνοι φουνάζουν τ΄μάννατσ'>>